ผลการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41(กำแพงเพชร)
ณ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์
โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร

 

รายการแข่งขัน

เขต 1

เขต 2

01 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น(2D Animation)(ม.1-3) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
02 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์(ม.1-3) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
03 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์(ม.1-3) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
04 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์(ม.4-6) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
05 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-Book)(ม.1-3) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
06 การสร้าง Webpage ประเภท CMS(ม.1-3) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
07 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor(ม.1-3) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
08 การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor(ม.4-6) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
09 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์(ม.4-6) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
10 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์(ม.1-3) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
11 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์(ม.4-6) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
12 การตัดต่อภาพยนตร์(ม.4-6) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
13 การค้นหาอัจริยะภาพไอทีคอมพิวเตอร์(ม.1-3) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
       
ครูพิธพงศ์ ยิ้มเปรม โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร